PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY

Správcem vašich osobních údajů a vlastníkem internetových stránek www.avon-centrum.cz je Jana Zahajská podnikající pod IČ 74523406, Sales Leader ve společnosti Avon Cosmetics, spol. s r.o.

Vaše osobní údaje jsou sbírány pro společnost Avon Cosmetics spol. s r.o. pro následující účely: k předání výrobku zdarma, reklamních předmětů, katalogů, vzorků, k možnosti registrace jako zákazníka nebo jako AL/AG, k uzavření smlouvy se společností Avon Cosmetis spol. s r.o., abychom Vás mohli informovat o výrobcích nebo obchodních nabídkách. Bližší informace jsou uvedeny v textu níže.

Při správě osobních údajů se Jana Zahajská řídí výše uvedenými Zásadami o ochraně osobních údajů společnosti Avon Cosmetics, spol. s r.o., kterými je vázána.

O jaké údaje se jedná:

  1. Údaje, které vyplníte do registračního formuláře: jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mail, popř. doručovací adresa.
  2. Údaje, které sbíráme za účelem statistiky návštěvnosti stránek a při komunikaci přes online chat: Informace o IP adrese, proxy serveru, operačním systému, webovém prohlížeči a zásuvných modulech, identifikátoru a funkcích zařízení a/nebo poskytovateli internetu nebo mobilních služeb;

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies.

Souhlasem s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nám současně udělujete souhlas i se zpracováním vašich dočasných i trvalých cookies, které v nastavení svého prohlížeče můžete kdykoliv smazat.

Třetí strany, se kterými spolupracujeme a které nakládají s vašimi osobními údaji podle bodu 2.:

  • Google Analytics
  • Facebook

1. Kdo nese odpovědnost za vaše osobní údaje

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje zákazníků společnosti Avon, kdy společnost Avon získává vaše osobní údaje přímo od vás nebo od AVON Lady/ AVON Gentleman (dále jen "AL/AG"). Termíny "Avon", "my", "nám", "nás", "náš" apod. v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů odkazují na AVON Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 005 71 989), se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 998. Pokud jsou vaše osobní údaje předány společnosti Avon, můžeme být správcem vašich osobních údajů. Pokud se rozhodnete pro nákup zboží Avon prostřednictvím "AL/AG, vaše osobní údaje zpracuje i AL/AG jako samostatný správce vašich osobních údajů. AL/AG nejsou zaměstnanci společnosti Avon. Společnost Avon neodpovídá za používání osobních údajů ze strany AL/AG. To znamená, že AL/AG zpracovává vaše osobní údaje nezávisle na obchodních operacích společnosti Avon pro účely, pro které se rozhodne, a způsobem, pro který se rozhodne, a to i pro vlastní marketingové účely. AL/AG budou obecně používat vaše osobní údaje způsobem, který je v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud použijí vaše osobní údaje jiným způsobem, jsou povinni vám poskytnout další informace o ochraně osobních údajů, aby dodrželi své vlastní povinnosti podle právních předpisů týkajících se ochrany údajů.

2. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

Termínem "osobní údaje" v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se rozumí informace, které se vás týkají a které nám umožňují vás identifikovat buď přímo, nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které můžeme mít k dispozici. Tyto informace získáváme buď přímo od vás, nebo od AL/AG, kteří nám je mohou poskytnout. Můžeme o vás shromažďovat následující osobní údaje:

Vaše jméno a kontaktní údaje (titul, příjmení, křestní jméno, další jméno/jména, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla)

Vaše datum narození

Informace o vašich nákupech od společnosti Avon a informace o vašich preferencích u konkrétních typů výrobků

Údaje o platební kartě

Komunikace, kterou si s námi vyměňujete (například e-maily, dopisy, telefonáty nebo příspěvky a zprávy na sociálních médiích)

Informace o tom, jak používáte naše webové stránky nebo mobilní aplikaci

Informace o tom, jak používáte naše webové stránky pomocí cookies nebo podobných identifikátorů. Cookies jsou malé informace ukládané prohlížečem na pevný disk počítače. Umožňují vám orientovat se na našich webových stránkách a nám umožňují nabízet vám takové funkce, jako je například udržení přihlášení k našim webovým stránkám. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie a jak je můžete odstranit, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

3. Jak a proč používáme osobní údaje, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

Pro vyřízení vaší objednávky

Když zadáte svou objednávku výrobků Avon, používáme vaše osobní údaje za účelem vyřízení objednávky. Můžeme vás kontaktovat e-mailem a/nebo SMS, abychom vám poslali potvrzení o přijetí objednávky, o platbě a stavu objednávky. Tím plníme své smluvní závazky vůči vám.

Abychom vás informovali o našich výrobcích a nabídkách, které by se vám mohly líbit.

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru Avon nebo jste u nás již dříve nakupovali, můžeme vám e-mailem nebo sms zasílat informace o našich výrobcích a nabídkách. Informace, které o vás máme k dispozici (včetně historie nákupů), můžeme využít k vytvoření představy o vašich preferencích, abychom vám posílali informace o výrobcích a nabídkách, které jsou přizpůsobeny přímo vám na míru. Na základě informací, které o vás uchováváme, se vám také na internetu může objevovat reklama související s produkty Avon. Splňuje to naše obchodní zájmy efektivního nabízení našich výrobků. Pokud od nás nechcete dostávat marketingová sdělení (např. e-maily), prosím, kontaktujte nás. Pokud komunikujete se společností Avon zveřejňováním příspěvků nebo zasíláním zpráv v sociálních médiích, můžeme za tímto účelem použít osobní informace obsažené v příspěvcích v sociálních médiích.

Pro zlepšení našich služeb, splnění našich administrativních cílů a ochranu obchodních zájmů

Mezi obchodní účely, pro které budeme používat vaše osobní údaje, patří účetnictví, fakturace, bezpečnostní a právní účely, statistické a marketingové analýzy, testování systémů, údržba a vývoj. Bude to zahrnovat použití vašich osobních údajů v zájmu splnění našich zákonných povinností, například povinnosti uchovávat záznamy pro daňové a auditorské účely. Pokud neexistuje žádná konkrétní právní povinnost, kterou bychom měli splňovat, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem splnění našich oprávněných zájmů při řízení naší obchodní činnosti a zajištění přesnosti a platnosti našich záznamů.

Pokud máte námitky proti používání vašich osobních údajů pro výše uvedené účely, prosím, kontaktujte nás na e-mailové adrese ochranaudaju@avon.com. Přestože je vaše rozhodnutí poskytnout společnosti Avon své osobní údaje je obecně dobrovolné, pokud nám určité informace neposkytnete, nemusí být společnost Avon schopna splnit některé z cílů uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Například pokud nebudeme znát vaši poštovní adresu, nebudeme vám moci posílat výrobky.

4. Jak můžeme sdílet nebo převádět shromážděné údaje

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se:

AL/AG, AVON Sales Leaders a AVON Zónovými manažery;

dalšími společnostmi v rámci skupiny Avon (seznam těchto společností naleznete na adrese https://www.avonworldwide.com/countries);

dodavateli, kteří nám poskytují své služby, aby nám pomohli provozovat naši obchodní činnost a zlepšovat naše služby a zkušenosti zákazníků; a vládními orgány.

Údaje budeme takto sdílet pouze pro výše uvedené účely a v souladu s našimi konkrétními právními povinnostmi. Společnost Avon používá vhodná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které jsou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, u nichž se má za to, že zajišťují nižší úroveň ochrany osobních údajů. Náš poskytovatel e-mailových systémů a poskytovatelé IT podpory a údržby IT systémů mají zavedené standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Pokud máte zájem o bližší informace o příslušných bezpečnostních opatřeních, prosím, obraťte se na nás. Kontaktní informace jsou uvedeny níže.

5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Informace týkající se zpracování objednávek bude společnost Avon uchovávat po dobu 10 let nebo do uzavření daňového auditu, podle toho, která ze skutečností nastane později. Společnost Avon může zpracovávat vaše osobní údaje, pokud jste u společnosti Avon aktivní. Při rozhodování o tom, jak dlouho uchovávat osobní údaje poté, co přestanete být u společnosti Avon aktivní, vezmeme v úvahu veškeré trvalé závazky, které můžeme mít (např. uchovávání informací pro účely účetnictví), nebo dobu potřebnou k zahájení nebo obhajobě případných právních nároků. Pokud chcete znát konkrétnější časové lhůty, prosím, kontaktujte nás. Zpracovávání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně aktivit týkajících se vašeho profilu, ukončíme, pokud máte proti takovému zpracovávání vašich údajů jakékoli námitky, pokud nám oznámíte, že si nadále nepřejete, aby společnost AVON dále vaše údaje pro účely přímého marketingu nezpracovávala. Rovněž nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu v případě, že jste v minulosti udělili souhlas s takovým zpracováním a tento souhlas odvoláte.

6. Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a nápravu veškerých nepřesností týkajících se vašich osobních údajů. Máte také právo omezit zpracovávání vašich osobních údajů, převést vaše osobní údaje na jiného správce, pokud to právní předpisy umožňují, nebo nechat vaše osobní údaje smazat v těch případech, kdy právní předpisy neukládají společnosti AVON nadále vaše osobní údaje zpracovávat.

Pokud máte jakýkoli problém nebo stížnost ohledně toho, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, prosím, kontaktujte nás. V případě, že se nám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na místní orgán pro dohled nad ochranou osobních údajů.

7. Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo požadavky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, zašlete, prosím, e-mail našemu pracovníkovi odpovědnému za ochranu osobních údajů na adresu ochranaudaju@avon.com nebo dopis na adresu naší společnosti.

Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Můžeme pravidelně provádět změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Veškeré nové verze tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách.