Bodový program

NOVÝ BODOVÝ PROGRAM 2024

Bodový program je v roce 2024 platný pro segmenty: Stříbro, Zlato, Platina a Diamant

Sbírání bodů 1 000 Kč = 100 bodů

Expirace bodů 31. 12. 2024 do konce K12

Zmrazení bodů v případě spadnutí do segmentu Bronz

Vymazání bodů v případě neaktivity 3 po sobě jdoucích kampaní

Odečtení bodů po každé kampani za nepřevzaté zásilky, které se vrací na vratkový sklad

Extra body získáte navíc za navýšení obratu kvartálu 2024 oproti stejnému kvartálu roku 2023, platí jen pro segment Zlato+. Za každých 1 000 Kč nárůstu získá AL/AG 50 bodů navíc. Podmínkou je, aby AL/AG neměla ve stejném kvartálu předchozího roku obrat 0 Kč.

  • Aktuální počet Vašich bodů zjistíte v Online kanceláři a v aplikaci Avon ON. 
  • Za každých 1 000 Kč získáte 100 bodů. Objednávky se sčítají v rámci kampaně. Částka, kterou nebude možné převést na body v dané kampani, se do další kampaně nepřevádí. Př.: První objednávka v kampani za 900 Kč = počet bodů 0. Druhá objednávka v kampani za 900 Kč = celkový součet objednávek v kampani je 1 800 Kč = počet bodů 100 (zbývajících 800 Kč se nepřevádí do další kampaně) 
  • Body se na Vaše konto připisují okamžitě při zadávání objednávky na základě její hodnoty. Své odměny si tak můžete přidat již do té objednávky, jejíž hodnotou získáte potřebný počet bodů. 
  • U kosmetických odměn si můžete objednat max. 2 ks za kampaň, a to z různých nebo stejných bodových úrovní. Záleží na Vašem počtu bodů a na tom, kolik bodů chcete v dané kampani využít. Nekosmetické odměny jsou bez limitu.
  • Kosmetické odměny a nekosmetické produkty AVON Vám budou doručeny přímo s objednávkou.
    Nekosmetické výrobky od externího dodavatele Vám budou dodány samostatně ve lhůtě 14 dnů od objednání na Vaši doručovací adresu, pokud ji máte na kontě uvedenu. Pokud doručovací adresu na kontě nemáte - bude Vám zásilka doručena na adresu trvalou.
    Externí dodavatel Vás bude informovat o termínu doručení prostřednictvím e-mailu i SMS. Proto je nutné zkontrolovat si před odesláním objednávky všechny tyto údaje ve Vaší Online kanceláři. Pokud bude zásilka 3x neúspěšně doručena, vrací se zpět k dodavateli.

Reklamace Avon produktů

Proces reklamace se liší v závislosti na typu odměny. Pro kosmetické výrobky Avon a nekosmetické výrobky Avon platí standardní reklamační řád. Více informací nalezne AL/AG v Online kanceláři v sekci Zákaznický servis, pod odkazem vrácení zboží a reklamace.

Dodací listy a reklamace výrobků externího dodavatele

U nekosmetických výrobků v bodových hranicích 2 000 až 40 000 bodů, které jsou v Online kanceláři označeny EXTERNÍ DOPRAVA, jen nutné v případě reklamace požádat ZÁKAZNICKÝ SERVIS Avon o zaslání DODACÍHO LISTU. 

Dodací listy nejsou doručovány společně se zásilkou a je nutné proto o ně zažádat Zákaznický servis Avon.

Po obdržení dodacího listu AL/AG reklamovaný produkt na své náklady zabalí, označí balíček "REKLAMACE AVON", do balíčku přiloží zaslaný dodací list a Reklamační formulář, který je k nalezení v Online kanceláři v sekci Ke stažení.

Zásilku na svoje náklady odešle na  novou adresu:

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Reklamační odd.

2. května 1667 Areál Slávie

76361 Napajedla

O přijetí zásilky s reklamací budou AL/AG informováni prostřednictvím SMS nebo emailu. Do reklamačního formuláře je nutné vyplnit veškeré kontaktní údaje AL/AG.

Nejčastější otázky

PRO KOHO JE BODOVÝ PROGRAM URČEN

AL/AG, SL, kteří budou v programu Avon Odměny od K1/2023 v segmentu Zlato, Platina a Diamant.

JAK AL/AG ZÍSKÁ BODY

AL/AG získávají body za své objednávky: ​ za každých 1 000 Kč/40 € dostane 100 bodů: body sčítáme za každou kampaň (AL/AG si do další kampaně nepřevádí částku objednávky, která nebyla proměněna v body).​
body NAVÍC za kvartální růst vs rok:
AL/AG získá body navíc v případě, že součet jejích objednávek v kvartálu bude vyšší než součet objednávek za stejný kvartál minulého roku. Za každých 1 000 Kč/40 € nad rok získá AL/AG dalších 50 bodů. Body budeme připisovat po každém ukončeném kvartálu.

KDY A JAK PROMĚNIT BODY ZA ODMĚNY

OKAMŽITĚ, jakmile získá AL/AG body. Body může vyměnit KDYKOLIV, ihned se svou první objednávkou či později. Je plně na AL/AG, jak a za co dané body vymění. Nevyčerpané body si přenáší AL/AG do další kampaně nebo kvartálu. Všechny body nasbírané v roce 2023, mají platnost do 31. 1. 2024, bez ohledu na to, kdy byly získány. AL/AG musí být v segmentu Zlato+ pro výměnu bodů.
Podmínkou pro uplatnění bodů je, že AL/AG musí v dané kampani účastník dosáhnout objednávky s minimální hodnotou 800 Kč.
(Příklad: Účastník objedná v kampani 1 za 1000 Kč. Za tuto objednávku získá 100 bodů. Body v kampani 1 neuplatní. V následující kampani 2 pro vložení vybrané odměny do objednávky musí objednat minimálně za 800 Kč.)

JAK LZE O BODY PŘIJÍT

Body AL/AG budou zmrazené, v případě, že se nominuje do segmentu Bronz nebo Stříbro (nebude v daném kvartále Zlato+). Jakmile se AL/AG nominuje zpět do Zlato+, bude mít opět své body k dispozici (pokud nevypršela jejich platnost). Délka zmrazení bodů je maximálně do konce platnosti.
Body AL/AG budou z konta nenávratně smazané, pokud se AL/AG odsadí (z důvodu neaktivity či dluhu)
Dopad vyšších vratek u AL/AG (více než 5 % z celkového kvartálního obratu) společnost Avon si vyhrazuje právo na odečtení bodů v případě vracení většího objemu zakoupených výrobků se zřejmým úmyslem obejít pravidla nominace. Počet odečtených bodů = hodnotě vraceného zboží.

Reklamace Avon nekosmetických výrobků

Proces reklamace se liší v závislosti na typu odměny. Pro kosmetické výrobky AVON a nekosmetické výrobky AVON platí standardní reklamační řád. Více informací účastník nalezne v Online kanceláři v sekci Zákaznický servis, pod odkazem vrácení zboží a reklamace

Reklamace nekosmetických výrobků třetí strany

U nekosmetických výrobků třetí strany je nutné dodržet následující postup: Účastník reklamovaný produkt na své náklady zabalí, označí balíček "REKLAMACE AVON", do balíčku přiloží dodací list a Reklamační formulář, který je k nalezení v Online kanceláři. Zboží AL/AG zašle na adresu:

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Reklamační odd.

2. května 1667 Areál Slávie

76361 Napajedla

Náklady na dopravu nese koncový zákazník. Doba, po kterou může být právo z vadného plnění uplatněno, závisí na tom, zda je účastník podnikatelem či spotřebitelem.

Doručení kosmetických výrobků Avon a nekosmetických výrobků Avon

Kosmetické výrobky a nekosmetické výrobky AVON jsou doručovány ze strany AVON, a to vždy s nejbližší objednávkou účastníka.

Doručení nekosmetických výrobků Avon od externího dodavatele

O doručení budou účastníci informováni prostřednictvím SMS ze strany externího dodavatele. Předpokládaná doba doručení nekosmetických výrobků třetí strany je cca 2 týdny od objednání a zpracování, tato se může ve výjimečných případech prodloužit. O prodloužení dodacího termínu budou AL/AG informovány prostřednictvím SMS.
Pro bezchybné doručení nekosmetického výrobku ze strany externího dodavatele musí účastník uvést správnou doručovací adresu, na kterou mu bude výrobek doručen. Zároveň emailovou adresu i telefon. Nekosmetické výrobky od externího dodavatele budou doručeny na doručovací adresu uvedenou v systému AVON. Pokud není uvedena doručovací adresa, bude odměna doručena na adresu trvalého bydliště. Doručující společnost bude AL/AG informovat o termínu doručení prostřednictvím SMS a e-mailu. Pokud doručující společnost 3x neúspěšně kontaktuje a nepředá odměnu koncovému zákazníkovi, vrací zásilku do skladu a informuje společnost Avon. Účastník si musí před odesláním objednávky zkontrolovat svoje doručovací údaje, které jsou evidovány v systémech Avon.